Dan-Dan Hammer-Zheng

Dan-Dan Hammer-Zheng

Dan-Dan Hammer-Zheng: Konzertpianistin, Künstlerische Leitung der RheinKlassik Veranstaltungen UG, Beisitzerin des Zhong-Shan Übersee-Assoziationsbeschlusses, Mitglied des Zhong-Shan Yue-Li Musikvereins. Dan-Dan Hammer-Zheng...